nahrávám...

TRADUCCIONES

Nabídka překladatelských služeb

Zajistíme Vám profesionální vyhotovení překladů běžných i odborných textů, jakož i překladů se soudním ověřením, tj. „s razítkem“. U všech překladů klademe důraz na precizní jazykové a terminologické zpracování.

Běžné překlady

Do této kategorie řadíme překlady obecných textů, které neobsahují odbornou terminologii.

Jedná se např. o překlady neodborných článků, e-mailů, dopisů, žádostí, životopisů, motivačních dopisů či oznámení.

Zajistíme pro Vás:

 • překlad firemní korespondence,
 • překlad neodborného článku,
 • překlad webových stránek,
 • překlad e-mailu či dopisu,
 • překlad životopisu,
 • překlad motivačního dopisu,
 • překlad katalogu či reklamního letáku
 • a dalších dokumentů.

Odborné překlady

Pro vyhotovení odborného překladu je třeba detailní (odborná) znalost konkrétního tématu.

Jedná se např. o překlady právních, technických, lékařských, ekonomických či jinak odborně zaměřených textů.

Specializujeme se na:

 • technické překlady,
 • právní překlady,
 • lékařské a veterinární překlady,
 • finanční a ekonomické překlady,
 • překlady z oblasti průmyslu farmaceutického a potravinářského,
 • překlady z oblasti IT a telekomunikací,
 • překlady z oblasti reklamy a marketingu.

Překlady se soudním ověřením

Vyhotovíme pro Vás překlad s razítkem, který vyžadují soudy a jiné státní instituce.

Zajišťujeme překlady diplomů, vysvědčení, oddacích, rodných či úmrtních listů, lékařských zpráv a dalších úředních dokumentů.

Zajistíme pro Vás soudně ověřený:

 • překlad diplomu,
 • překlad maturitního vysvědčení,
 • překlad výpisu z rejstříku trestů,
 • překlad rodného či úmrtního listu,
 • překlad oddacího listu,
 • překlad lékařské zprávy,
 • překlady certifikátů nejrůznějších zaměření
 • a ověřený překlad dalších typů dokumentů.

Classic vs. Extra

V oblasti překladů nabízíme našim klientům výběr ze dvou variant:

Varianta CLASSIC

Překlad vyhotovený bez následné korektury druhým rodilým mluvčím příslušného jazyka.

Varianta EXTRA

Po vyhotovení překladu následuje korektura druhým rodilým mluvčím příslušného jazyka.

¿Estás interesado en nuestros servicios? No dudes en contactarnos.